middleclass


Akairavess belongs to: Cynthia Fox

Name:

Usamori
Class: Middleclass
Clan: x
Magic: Normal Magic
Akairavess belongs to: Tatum Lyons
Name:  Shiro
Class: Middleclass
Clan: x
Magic: Normal Magic
Akairavess belongs to: Tatum Lyons
 Name:  Viridi
Class: Middleclass
Clan: x
Magic: Craft Magic


Akairavess belongs to: Taylor Donahoo

Name:

Pax
Class: Middleclass
Clan: x
Magic: ?
Akairavess belongs to: Taylor Donahoo
Name:  Melia
Class: Middleclass
Clan: x
Magic: Normal Magic
Akairavess belongs to: Neah-Chan Art
 Name: Vitani
Class: Middleclass
Clan: x
Magic: Snow Magic


Akairavess belongs to: Ashley Len Flügel

Name:

Imika
Class: Middleclass
Clan: x
Magic: Normal Magic
Akairavess belongs to: Ashley Len Flügel
Name: Yevas
Class: Middleclass
Clan: x
Magic: Normal Magic
Akairavess belongs to: Ashley Len Flügel
 Name: Neikan
Class: Middleclass
Clan: x
Magic: Normal Magic


Akairavess belongs to: Victoria Jewell

Name:

Azurin
Class: Middleclass
Clan: x
Magic: Water Magic
Akairavess belongs to: Victoria Jewell
Name: Diesono
Class: Middleclass
Clan: x
Magic: Nature Magic
Akairavess belongs to: Kimberley Stone
Name: Kit
Class: Middleclass
Clan: x
Magic: Normal Magic


Akairavess belongs to: Kimberley Stone

Name:

Dorian
Class: Middleclass
Clan: x
Magic: Normal Magic
Akairavess belongs to: Kimberley Stone
Name: Sage
Class: Middleclass
Clan: x
Magic: Normal Magic
Akairavess belongs to: Gir Hernandez
Name: Koko
Class: Middleclass
Clan: x
Magic: Love Magic


Akairavess belongs to: Shiki Sarn

Name:

Soba
Class: Middleclass
Clan: x
Magic: Normal Magic
Akairavess belongs to: Shiki Sarn
Name: Aida
Class: Middleclass
Clan: x
Magic: Normal Magic
Akairavess belongs to: Amber Culbertson
Name: Aster
Class: Middleclass
Clan: x
Magic: Normal Magic